DIARI
LLIBRES
FOTO NATURA POÈTICA
FOTOGRAFIA
VÍDEOS
PROSA
POESIA
LLISTAT DE FLORA
ANIMALONS
BIOGRAFIA
ENLLAÇOS
LLIBRE DE VISITES
CONTACTAR
 
LLIBRE QUAN EL CEL SERÀ SERÈ
El llibre conté 111 foto-poemes, distribuïts en:
43 de FLORA
34 de FAUNA
34 de SENTIMENTS

Consta de 156 planes

Any d'edició: 2017

LLIBRE QUAN ES BADIN LES PONCELLES
El llibre consta d’un bloc de 51 fotos amb poema.

Un bloc de 12 poesies.

47 planes de narracions curtes, vivències i anècdotes de l'autor.

En total 144 planes.

Any d'edició: 2012

LLIBRE NATURA M'ATURA
El llibre consta d’un bloc de 41 fotos amb poema.

Un bloc de poesies.

Un bloc de narracions curtes on s’hi troben anècdotes i vivències de l’autor.

Tres narracions més llargues i que han obtingut premi en concursos literaris.

En total 142 planes.

Any d'edició: 2006

 
© 2004 - Narcís Munsó i Prats (tots els drets reservats) :::::: Disseny web ATMultimedia.com