DIARI
LLIBRES
FOTO NATURA POÈTICA
FOTOGRAFIA
POESIA RECITADA
VÍDEOS
PROSA
POESIA
LLISTAT DE FLORA
ANIMALONS
BIOGRAFIA
ENLLAÇOS
LLIBRE DE VISITES
CONTACTAR
 
LLIBRE QUAN EL CEL SERÀ SERÈ
El llibre conté 111 foto-poemes, distribuïts en:
43 de FLORA
34 de FAUNA
34 de SENTIMENTS

Consta de 156 planes

Any d'edició: 2017

LLIBRE QUAN ES BADIN LES PONCELLES
El llibre consta d’un bloc de 51 fotos amb poema.

Un bloc de 12 poesies.

47 planes de narracions curtes, vivències i anècdotes de l'autor.

En total 144 planes.

Any d'edició: 2012

LLIBRE NATURA M'ATURA
El llibre consta d’un bloc de 41 fotos amb poema.

Un bloc de poesies.

Un bloc de narracions curtes on s’hi troben anècdotes i vivències de l’autor.

Tres narracions més llargues i que han obtingut premi en concursos literaris.

En total 142 planes.

Any d'edició: 2006

 
© 2004 - Narcís Munsó i Prats (tots els drets reservats) :::::: Disseny web ATMultimedia.com